OPROEP van curator aan (voormalige) klanten van H. Koot & Zonen B.V., om in bewaring gegeven zaken (opslag) op te halen. - West ReclameAdvies - radio en televisie adverteren

OPROEP van curator aan (voormalige) klanten van H. Koot & Zonen B.V., om in bewaring gegeven zaken (opslag) op te halen.

Op 2 juni 2015 is H. Koot & Zonen B.V. (KvK27101974), voorheen gevestigd te Den Haag aan de Laan van Waalhaven 337, h.o.d.n. H. Koot Verhuizers, Tieze Verhuizers, C. Doesburg Verhuizers en Tieze/Koot Verhuizers, in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. J.I. van Vlijmen tot curator.

Begin 2014 heeft H. Koot & Zonen B.V. o.a. haar opslag activiteiten aan Djaya Vastgoed B.V. overgedragen. Voor geldige overname is medewerking van de wederpartij (mogelijk u) nodig. Die medewerking kan ook stilzwijgend worden verleend (bijvoorbeeld door betaling van facturen van Djaya).

De (voormalige) klanten van gefailleerde die geen (stilzwijgende) medewerking hebben verleend aan indeplaatsstelling worden opgeroepen zich te melden om hun zaken op te halen. U kunt daarvoor gedurende zes weken na plaatsing van deze oproep contact opnemen met dhr. Ferdy Harteveld van Het Verhuizteam (www.hetverhuizteam.nl),  bereikbaar op: 070-7070341 / 06-23552389, e-mail: info@hetverhuizteam.nl. Klanten die nu een overeenkomst hebben met en/of betalen aan Djaya hoeven niet te reageren.