Hovenier van Marwijk gecertificeerd als vier sterren bedrijf

Maatschappelijk aandeel van Hoveniersbedrijf van Marwijk over 2018 vastgesteld op € 81.000,-

Donderdag 14 februari ontving Hoveniersbedrijf van Marwijk wederom het certificaat van het Keurmerk Sociale Onderneming (KSO). Ieder jaar wordt het hoveniersbedrijf uit Leidschendam geaudit op het gebeid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. KSO benadert alle van belang zijnde MVO-items vanuit het perspectief om de mens centraal te zetten in de organisatie.
De gekwantificeerde en gekwalificeerde audit steunt op drie pijlers: Mens en Arbeidsmarkt, Mens en Maatschappij en Mens en Wereld. Bij het behalen van voldoende scores op iedere pijler afzonderlijk, maakt dat een bedrijf zich kan laten certificeren. Van Marwijk scoort ruim voldoende en is een vier sterren certificaat houder.

Maatschappelijk aandeel
Vanuit deze context wordt er ook gekeken naar het maatschappelijk aandeel, anders gezegd de impact uitgedrukt in geld, van gecertificeerde bedrijven. De waarde van dit aandeel is de som van de waarde van het aantal uren werknemersvrijwilligerswerk, waaraan toegevoegd het bedrag van sponsorgelden, de waarde van ter beschikking stellen van materialen en andere zaken en de loonsom van het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor van Marwijk kwam dat voor 2018 uit op € 81.000,- . Een groot bedrag voor een bedrijf met 22 fte’s. Hoveniersbedrijf van Marwijk is reeds sinds 2016 gecertificeerd als “Sociale Onderneming”. “De wijze waarop omgegaan wordt met mensen, zowel binnen als buiten de onderneming, maakt deze onderneming tot een
sociale onderneming en daarmee plaatst zij zich als een excellente onderneming ‘die er toe doet’. Het oog hebben voor de mens in de wereld, zowel binnen als buiten het bedrijf maakt dat ook deze MKB-er haar verantwoording neemt en de wereld een stukje beter maakt, zowel op sociaal, milieu als op economisch vlak en dat merk je meteen aan de sfeer binnen zo’n bedrijf ”, aldus André Visser, directeur van Keurmerk Sociale Onderneming.

Keurmerk Sociale Onderneming is partner van KSO Nederland, het kennisnetwerk sociaal ondernemerschap voor het reguliere bedrijfsleven. Zij heeft als missie om het bedrijfsleven in totaal te bewegen een sociale beleidsparagraaf op te nemen in haar bedrijfsbeleid.
Deze missie wordt ondersteunt door de Raad van Inspiratie waar vertegenwoordigers zitting hebben van zowel grootbedrijf als MKB-ers.