Beursvloer aan de Vliet brengt bedrijven en maatschappelijke organisaties samen - West ReclameAdvies - radio en televisie adverteren

Beursvloer aan de Vliet brengt bedrijven en maatschappelijke organisaties samen

Op woensdag 1 november 2017 vindt de 3e Beursvloer aan de Vliet plaats. In een informele en dynamische sfeer maken lokale bedrijven en serviceclubs concrete samenwerkingsafspraken met vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties uit Leidschendam-Voorburg. Het gaat om uitwisseling van kennis, helpende handen, faciliteiten, materialen, creativiteit en contacten. En… geld is taboe.

Nieuwe verbindingen

In deze tijd moeten veel maatschappelijke organisaties op zoek naar nieuwe, creatieve manieren om goed te kunnen blijven voortbestaan. Tegelijk zijn er veel bedrijven die zich betrokken voelen bij de lokale en regionale samenleving en die graag hun steentje willen bijdragen. Misschien niet zozeer met geld, maar eerder met bijvoorbeeld specifieke kennis, ervaring of faciliteiten. Dit zogenoemde maatschappelijk betrokken ondernemen is ook interessant voor bedrijven omdat het vaak positieve pr en betrokken medewerkers oplevert.

Dubbele winst, zonder geld

Het is echter niet altijd even gemakkelijk elkaar te vinden. Ook is het soms best een uitdaging verder te kijken dan alleen naar sponsorgelden. Daarom is er de Beursvloer. Vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties vragen hier niet om geld maar om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Of gewoon handen om het een en ander voor elkaar te krijgen.

Bedrijven hoeven hun financiële middelen niet aan te spreken, maar maken juist gebruik van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Maatschappelijke organisaties stellen hier uiteraard iets tegenover. De match moet voor beide partijen een win-winsituatie opleveren.

Over de Beursvloer

De Beursvloeren in 2012 en 2015 hebben 268 matches opgeleverd. Hieruit is menig duurzame samenwerking ontstaan. De Beursvloer wordt georganiseerd door het Vrijwilligerspunt in samenwerking met diverse partners en wordt mogelijk gemaakt met de financiële bijdragen van gemeente Leidschendam-Voorburg, Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Fonds 1818, Rabobank en Van Ravesteynfonds.

Meer informatie over de Beursvloer en aanmelden kan via www.beursvloeraandevliet.nl