Anderhalf miljoen voor sport, cultuur en welzijn in Haagse regio via Rabofondsen en sponsoring - West ReclameAdvies - radio en televisie adverteren

Anderhalf miljoen voor sport, cultuur en welzijn in Haagse regio via Rabofondsen en sponsoring

Rabobank Regio Den Haag presenteert maatschappelijk jaarverslag 2016
Vandaag presenteert Rabobank Regio Den Haag haar maatschappelijk jaarverslag 2016. Hieruit blijkt dat er afgelopen jaar € 720.000 coöperatief dividend is uitgekeerd, die grotendeels werd geïnvesteerd in regio Den Haag. Daarnaast sponsorde de bank met bijna 1 miljoen euro, sport en cultuur in de Haagse regio. Duurzaamheid is een belangrijk thema in het maatschappelijk jaarverslag; zowel in de eigen bedrijfsvoering, als door duurzame financiering en het stimuleren van duurzame voedselvoorziening. Met haar verschillende lokale fondsen en sponsoring versterkt de Rabobank De Haagse regio. Beloonde initiatieven dienen een maatschappelijk, sociaal of cultureel doel, dat aansluit bij de speerpunten van de Rabobank Regio Den Haag: Leefbaarheid (zorg, wonen, cultuur, sport), Economische vitaliteit, Duurzaamheid of Banking for Food.

Rabobank levert een substantiële bijdrage aan het welzijn en de welvaart in Nederland en wil bijdragen aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk. Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag, Jaap Wielaart: “De bank wil samen met haar leden, klanten en andere partners de samenleving versterken. Door het delen van kennis, het inzetten van haar netwerk en door financieel bij te dragen.” Een deel van de winst gaat terug naar de omgeving via lokale fondsen en via de landelijk en internationaal werkende Rabobank Foundation. Wielaart: “We zijn blij dat we in 2016 vanuit het winstuitkeringsfonds € 720.000,- aan coöperatief dividend konden uitkeren, waarvan meer dan twee derde in de regio Den Haag werd geïnvesteerd via het Stimuleringsfonds, het Innovatiefonds en de ClubKascampagne (CKC). Daarnaast heeft de bank bijna een miljoen euro kunnen inzetten in de regio, om prachtige initiatieven op het gebied van sport en cultuur te sponsoren.”

Het Stimuleringsfonds
Met het Stimuleringsfonds wil de bank kleinschalige initiatieven met een duurzaam, maatschappelijk, cultureel of sociaal-economisch karakter in de regio Den Haag bevorderen. De stimuleringsfondscommissie bestaat uit ledenraadsleden die de aanvragen beoordelen en bedragen tot € 5.000,- toewijzen. Vier keer per jaar kan er een aanvraag worden gedaan bij het Stimuleringsfonds. Een aantal voorbeelden uit 2016 zijn DanceAble van Holland Dance, 50 jaar podiumkunsten in Rijswijk, Stichting Duivenvoorde – realisatie van een bezoekerspaviljoen, een film over de geschiedenis van Scheveningen of de organisatie van Zomerspektakelweek Benthuizen.

Het Innovatiefonds
Het Innovatiefonds richt zich op het stimuleren van en bijdragen aan de realisatie van duurzame innovatieve projecten, die gericht zijn op het aanpakken van maatschappelijke problemen. De projecten hebben invloed op de samenleving en worden gerealiseerd in het werkgebied van de Rabobank Regio Den Haag. Naast een bijdrage in geld vervult de bank hierbij vaak ook een faciliterende, verbindende of andere actieve rol. Projecten komen tot stand in samenwerking met meerdere lokale partijen zoals overheid, maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven. In deze samenwerking wordt gestreefd naar synergie en benadering vanuit nieuwe invalshoeken en vernieuwende en creatieve ideeën. Initiatieven streven er naar om binnen twee jaar na toekenning te zijn gerealiseerd en daarna zelfredzaam te zijn. De hoogte van de bijdragen uit het fonds is tussen de € 10.000,- en € 50.000,-. Een aantal voorbeelden van 2016 zijn: Stichting Noordzeevis uit Scheveningen – versterken van de keten van vis, Jatiz – talentontwikkeling van probleemjongeren in de regio Haaglanden, Culturele Business Case – verduurzamen verdienmodel culturele instellingen en Sophia Revalidatie – zorginnovatie SmartLab.

ClubKascampagne (CKC)
De bank draagt clubs en verenigingen een warm hart toe en organiseert daarom jaarlijks de Rabobank ClubKasCampagne (CKC). Klanten en leden van de bank bepalen met hun stem welke verenigingen een extraatje voor de clubkas krijgen. Het aantal stemmen op een vereniging bepaalt het bedrag dat zij ontvangt. Verenigingen kunnen hun achterban mobiliseren om stemmen te werven. Daarvoor krijgen zij ‘tools’ van de bank. In 2016 brachten 2625 leden in het totaal 7416 stemmen uit, en werd een bedrag van € 52.330,- aan clubs en verenigingen in de regio Den Haag toegekend. Verenigingen en clubs die bij de Rabobank bankieren kunnen tot 1 augustus 2017 een aanvraag indienen voor de CKC.

Sponsoring
De Rabobank Regio Den Haag sponsort sportieve en culturele verenigingen met financiële steun, maar ook met kennis, kunde en een netwerk. Jaap Wielaart: “Sponsoring vanuit onze bank dient niet alleen zichtbaarheid voor ons op te leveren, maar ook maatschappelijke doelen te dienen. Zo kan een vereniging bijvoorbeeld veel doen om de samenhang binnen een wijk te bevorderen waardoor sociaal isolement wordt tegengegaan. ”Afgelopen jaar sponsorde de bank de Haagse regio met bijna een miljoen euro met verschillende initiatieven op het gebied van sport en cultuur. “Een mooi voorbeeld is ons partnership met Gemeentemuseum Den Haag, waarbij basisscholen uit de regio museumlessen aangeboden krijgen incl. busvervoer van en naar museum. Zo komen ook kinderen die misschien niet zo snel naar het museum gaan toch in aanraking met kunst en cultuur.” Andere voorbeelden van sponsoring in 2016 zijn het steunen van de Jeugdopleiding van ADO Den Haag of het Holland Dance Festival.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een ander belangrijk thema in het maatschappelijk jaarverslag 2016. Dit thema komt onder andere terug in de eigen bedrijfsvoering, op het gebied van financiering van duurzame projecten en bij het versterken van de keten van vis. Zo ging ongeveer een derde van het totale coöperatieve dividend via de Rabobank Foundation naar een Garnalen Coöperatie in Indonesië. Rabobank Regio Den Haag koos voor dit project omdat het aansluit bij het lokale project vanuit het Innovatiefonds: Noordzeevis uit Scheveningen. Ook qua bedrijfsvoering draagt Rabobank Regio Den Haag haar steentje bij: al sinds 2007 werken ze klimaatneutraal, en in 2016 was er een daling van 85% in elektriciteitsverbruik en 66.9% minder CO2 per ft. De Rabobank in het algemeen is met 50% van alle groenfinancieringen in Nederland, de grootste Groenbank en investeerde € 2,3 miljard in duurzame energie. Sustainanalytics beoordeelde Rabobank in 2016 als nummer 2 voor haar positieve impact op het milieu, op basis van een analyse van 396 banken wereldwijd.